Assessment op uw kwaliteitssysteem

Magneet zonder T kan een kort assessment uitvoeren om vast te stellen of uw kwaliteitssysteem voldoet aan de vraag van uw opdrachtgever. Opdrachtgevers stellen in toenemende mate eisen aan de kwaliteit van geleverde diensten en Magneet zonder T kan u helpen om de kwaliteit in kaart te brengen of het kwaliteitssysteem te beoordelen. Met veel kennis en ervaring van kwaliteitssystemen zoals ISO9001 en HKZ, kan Magneet zonder T u een passend advies geven indien u overweegt een certificatietraject aan te gaan.