PRISMA analyse

Een PRISMA analyse wordt normaliter uitgevoerd nadat er een incident of calamiteit heeft plaatsgevonden. De PRISMA analyse heeft tot doel de grondoorzaken te achterhalen, die geleid hebben tot de calamiteit. Op basis van de grondoorzaken kan een verbeterplan geschreven worden ter voorkoming van herhaling van de calamiteit. Bij een PRISMA analyse worden alle direct bij het gebeurde betrokkenen uitgenodigd. In gezamenlijkheid wordt gestart met een reconstructie van het gebeurde. Daarna gaan de betrokkenen mogelijke oorzaken benoemen en categoriseren. Ten slotte worden de belangrijkste oorzaken uitgediept tot de grondoorzaak of grondoorzaken. Aan de hand van deze grondoorzaken kun je zelf aan de slag met het opstellen van een verbeterplan. Uiteraard kan Magneet zonder T je hierbij ook ondersteunen. De PRISMA methodiek kun je echter ook toepassen op andere gebeurtenissen dan incidenten of calamiteiten. De methodiek ondersteunt in het vinden van de oorzaak en daarmee in het vinden van verbetermogelijkheden.