Probleemverheldering

Problemen zijn er om opgelost te worden. Magneet zonder T kan u helpen om complexe problemen te ontrafelen om tot de kern van de oorzaak te komen, waardoor een oplossing bereikbaar wordt. Omdat Magneet zonder T altijd als buitenstaander binnen komt, is een frisse blik gewaarborgd. De kracht om als ‘buitenstaander’ te kijken, te observeren en te zien maakt het begeleiden naar het vinden van de oorzaak sterker. Als de oorzaak gevonden is, kan gestart worden met een oorzaakanalyse. Een heldere en eenduidige grondoorzaak maakt de aanpak van het probleem gemakkelijker. Pas wanneer de basis van het probleem gevonden is, kan dit goed worden aangepakt in een verbeterplan. Het opstellen, implementeren en handvatten geven voor de monitoring op de voortgang van de verbeteringen behoort tot de mogelijkheden. Geen strategische verbeterplannen, maar oplossingen die voor de belanghebbenden zowel op korte als op lange termijn het beste resultaat geven. Oplossingen die aansluiten bij de belevingswereld van de samenwerkingspartners: hands-on, out of the box en realistisch!