Verbinden en boeien

Bij elke organisatieverandering of vernieuwing in de zorg wordt een uitgebreid plan gemaakt. Dit plan moet uiteraard geïmplementeerd worden en dat vergt veel tijd en moeite. Het is belangrijk om alle betrokkenen stap voor stap mee te nemen in de richting van de verandering. Het meenemen van de betrokkenen kan vanaf het eerste begin van de planvorming tot aan het moment waarop het plan gereed is. Het maakt niet uit op welk moment de organisatie ervoor kiest de medewerkers mee te nemen. Wat cruciaal is, is dat de medewerkers begrijpen waarom er iets moet veranderen. Daarbij hebben ze niets aan ingewikkelde managementtaal of vele cijfers. De medewerkers willen weten wat de verandering voor hen en de cliënt betekent. En daar kan Magneet zonder T bij helpen vanuit de kracht van verbinding. Hierdoor kan worden aangesloten bij elke doelgroep. Hierbij hoort het vertalen van complexe onderwerpen naar de taal die aansluit bij die doelgroep, waardoor de boodschap krachtiger over komt. Ook visualiseren is een krachtig middel. Zo kan bijvoorbeeld een ‘kaart’ ontworpen worden middels mindmapping. Medewerkers worden hierbij in hun kracht gezet om zelf een route te kiezen. Geen voorgedrukte roadmap, maar een eigen weg, die past bij de eigen kennis en ervaringen.